Udruženje Bosper Tuzla

Dobrodošli na našu web stranicu

Referens lista Udruženja Bosper

I Faza od 1995. do 2005. god. (LWF ured za poljoprivredu u Tuzli)

Rehabilitacija kroz poljoprivredu Budžet: 10.264.635,00 KM
Rehabilitacija za povratnike kroz poljoprivredu Budžet: 2,063.800,00 KM
Rehabilitacija kroz poljoprivredu za izbjegla lica i povratnike Budžet: 1,175.300,00 KM
Projekat revitalitacije poljoprivrede Budžet: 2.330.600,00 KM
Razvoj poljoprivrede Budžet: 3.614.033,00 KM
Podrška kolektivnim centrima kroz poljoprivredu Budžet: 287.700,00 KM
Podrška korisnicima poljoprivrednih kredita Budžet: 1.200.000 KM + 250.000 KM
Mikrokrediti za "male" farmere Budžet: 1.488.000,00 KM
Podrška razvoju poljoprivrede i izgradnja staklenika u Tuzli Budžet: 1,032.810,00 KM
Istraživanje i pripreme za projekat razvoja poljoprivrede Budžet: 240.000,00 KM
Projekat razvoja poljoprivrede Budžet: 6.672.955,00 KM
Projekat definisanja prirodnih resursa i okoliša u SI BiH Budžet: 252.365,00 KM

UKUPNO I Faza - Budžet: 29,422.198,00 KM

II Faza od 2006 do 2013 (Udruženje Bosper, Tuzla)

Izgradnja kapaciteta i reintegracija u istočnoj BiH: Generiranje profita  - Budžet: 355.470 KM
Razvoj regionalnog i lokalnog privatnog sektora sa fokusom na tržište hrane - Budžet: 4,018.057 KM
Razvoj regionalnog i lokalnog privatnog sektora sa fokusom na tržište hrane - Budžet: 1,895.786 KM
Izradnja kapaciteta individua i grupa kroz trening i edukaciju - Budžet: 175.000,00 KM
Razvoj održive poljoprivrede na području općine Tuzla 2006 - Budžet: 84.257,00 KM
Razvoj poljoprivrede na području Općine Tuzla 2007 - Budžet: 143.655,00 KM
Razvoj poljoprivrede na području Općine Tuzla 2008 - Budžet: 320.000,00 KM
Razvoj poljoprivrede na području Općine Tuzla 2009 - Budžet: 273.900,00 KM
Razvoj poljoprivrede na području Općine Tuzla 2010 - Budžet: 125.900,00 KM

Razvoj poljoprivrede na području Općine Tuzla 2011 - Budžet: 95.600,00 KM

Razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje na području općine Tuzla u 2013. godini - budžet: 64.700,00 KM
Edukacija poljoprivrednih proizvođača u proizvodnji povrća u plastenicima - Budžet: 5.450,00 KM

UKUPNO II Faza - Budžet: 7,493.075,00 KM

GRAND TOTAL (I faza + II faza) - Budžet: 36,915.273,00 KM
Podržano oko 24.000 korisnika

U saradnji sa donatorima i partnerima:

Fondacija za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini
Općina Tuzla
Sida - Švedska agencija za međunardodni razvoj i saradnju
Evangelische Zentrastelle fur Entwicklungshilfe
FCA - FinChurchAid
Swiss Inter-church Aid HEKS-EPER
Faith In, London
Church of Sweden Aid
Christian Aid England
GVC - Gruppo Volontariato Civile
SRSA - Swedish Rescue Service Agency

Register at Bookmaker William Hill