Udruženje Bosper Tuzla

Dobrodošli na našu web stranicu

Ukratko o Udruženju Bosper

Udruženje Bosper je nevladina organizacija za pružanje pomoći poljoprivrednim proizvođačima i drugim akterima ruralnog razvoja kroz poljoprivredne programe i programe malog biznisa u cilju poboljšanja životnih uslova, i smanjenje siromaštva u ruralnim područjima BiH.

Udruženje Bosper izraslo je na temeljima bogatog iskustva humanitarne organizacije Luteranski svjetski savez ured u Tuzli, koja je tokom deset godina djelovanja u BiH od 1995-2005. implementirala brojne projekte urgentne pomoći i kreiranja radnih mjesta kroz projekte razvoja poljoprivrede.

Zahvaljujući ovim projektima više od 20.000 porodica iz svih krajeva naše zemlje započelo je novi život sa realnim izgledima da ubuduće živi od vlastitog rada. Ono što projekte Bospera/LWF-a čini uspješnim jeste primjena savremenih tehnologija u proizvodnji i stalno prisustvo stručnjaka na terenu čiji je direktan rezultat povećanje kvantiteta i kvaliteta prinosa. Zahvaljujući ovakvom pristupu, sve veći broj korisnika naših projekata odlučuje se za poljoprivrednu proizvodnju kao osnovni vid djelatnosti i u njoj nalazi osnovni izvor egzistencije.

Ključne vrijednosti
Ekonomski rast i tržišna orijentacija poljoprivredne proizvodnje. Implementacijom projekata Bospera osigurava se investiranje u nove visoko-intenzivne poljoprivredne proizvodnje koje imaju za cilj kreiranje novih radnih mjesta. U tu svrhu, primjenjuju se najsavremnije tehnologije poljoprivredne proizvodnje, a sveobuhvatnom edukacijom korisnika i stalnim nadzorom proizvodnje osigurava se njihovo uspješno usvajanje u praksi.

Saradnja sa lokalnom zajednicom
Dobra saradnja sa vladinim institucijama na kantonalnom i općinskom nivou doprinosi boljoj realizaciji i ukupnim rezultatima projektnih aktivnosti, što u prvom redu koristi našim krajnjim korisnicima - poljoprivrednim proizvođačima.
Općinske vlasti koje prepoznaju važnost Bosperovih projekata za razvoj njihovih lokalnih zajednica aktivno participiraju u realizaciji projekata kroz obezbjeđenje finansijske i logističke podrške. Istovremeno,i implementacijom strateških ciljeva podržava se formiranje i jačanje farmerskih udruženja koji se aktivno uključuju u razvojne procese, dajući svoj puni doprinos razvoju poljoprivrednog sektora i ruralnih područja.

Očuvanje okoliša
Kontrolisanom nabavkom repromaterijala minimiziraju se moguće negativni uticaji na okoliš, a kroz stalni monitoring proizvodnje podiže se nivo svijesti o okolišnim pitanjima i poljoprivrednici upućuju da prihvate najbolje prakse u pogledu korištenja agro-hemikalija, racionalnijeg korištenja vode, i drugih elemenata bitnih za očuvanje životne sredine.

Register at Bookmaker William Hill